BENDRUOMENĖ

    Lopšelyje - darželyje dirba darnus, kūrybingas, iniciatyvus, kompetentingas kolektyvas. Pedagogai turi didelę pedagoginio darbo patirtį, pedagoginį išsilavinimą, įgiję kvalifikacines kategorijas: 7-i auklėtojai turi vyr. auklėtojo kategoriją, vienas auklėtojas metodininkas, vienas vyr. muzikos mokytojas, vienas vyr. logopedas, direktorius turi trečią vadybinę kategoriją, vadybos ekspertas.

    Darželio - lopšelio bendruomenė nuo 1997 m. propaguoja sveiką gyvenseną ir jos nuostatas  integruoja į ugdomąją veiklą. Nuo 1999 metų rugsėjo mėn. įstaiga yra įtraukta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, esame respublikinės asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai" nariai.

    Įstaiga atvira visuomenei. Bendradarbiaujame su Kultūros centru, Biblioteka, Muzikos, Kūrybos - dailės mokyklomis, B. Buivydaitės  muziejumi, A.Vienuolio gimnazija, su Švietimo centru ir t.t.

Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Gimimo
metai
Pedagoginio darbo stažas
Mokslo cenzas ir baigimo data
Pareigos
Etatai
Suteikta
kategorija
1.
Lina Eivienė
1957
31
Klaipėdos p.m. 1977m.
auklėtoja
1
vyresnioji
auklėtoja
2.
Aldona Dulkienė
1958
31
Kauno aukšt. m.m. 1978m.
meninio
ugdymo
pedagogė
0,5
vyresnioji
muzikos
mokytoja
3.
Bronė Kiškienė
1956
31
ŠPI Klaipėdos fak. 1989m.
auklėtoja
1
vyresnioji
auklėtoja
4.
Genovaitė Kontrimavičienė
1960
30
Vilniaus p.m. 1979m.
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogė
1
vyresnioji
auklėtoja
5.
Genovaitė Orlovienė
1959
31
Vilniaus p.m. 1978m.
auklėtoja
1
vyresnioji
auklėtoja
6.
Irena Petraitienė
1956
31
ŠPI Klaip. fakult.1978m.
direktorė
1
III vadybinė
7.
Regina Varaškevičiūtė
1953
37
VPI 1989m.
auklėtoja
1
auklėtoja-
metodininkė
8.
Stasė Zlatkienė
1957
32
ŠPI Klaip. fakult. 1989m.
auklėtoja
1
vyresnioji
auklėtoja
9.
Ridita Tveritnevienė        
1966
20
ŠPI 1989m.
logopedė
0,25
Vyresnioji
logopedė
10.
Jūratė Daugėlienė
1965
21
Vilniaus p.m.  1986m.
auklėtoja
1
vyresnioji
auklėtoja
11.
Vita Čypienė
1960
29
ŠPI  1990 m.
auklėtoja
1
auklėtoja-
metodininkė
12.
Vijolė Bulotienė
1969
21
ŠU 2005 m.
auklėtoja
1
Logopedė
    Įstaigos aplinka atitinka vaikų poreikius ir raidos ypatumus. Ugdytiniams sukurta saugi aplinka, tenkinanti jų emocinius, pažinimo ir judėjimo poreikius. Estetiškai sutvarkyta visa įstaigos aplinka. Įstaigos bendruomenė suinteresuota integracijos vyksmu.  Ugdymo proceso sėkmę garantuoja glaudi šeimos ir pedagogų sąveika. Bendruomenės nariai dalijasi atsakomybe ir suvokia šio proceso tęstinumą. Puoselėjama bendražmogiškoji kultūra, kultūrinės vertybės, įstaigos tradicijos.
© 2010m., Visos teisės saugomos
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
    Pastaruoju metu daug dėmesio kreipiama į aplinkosauginį ugdymą.

    Įstaigoje nuolat rūpinamasi darželio savitumu: kuriama estetiškai, vaikams įdomi, patraukli, žaisminga įstaigos vidaus ir lauko aplinka.  Kiekviena grupė turi savitas ugdymo priemones, kurios atitinka vaikų amžių, skatina vaiką laisvai  veikti: piešti, muzikuoti, žaisti, kurti, eksperimentuoti ir kt. Jos gerai apgalvotos ir išdėstytos taip, kad vaikas gali veikti be dažno suaugusiojo vadovavimo. Kiekvienas pedagogas turi individualų darbo stilių.

    Įstaigoje darbšti, kūrybinga ir originali bendruomenė,  ieškanti naujovių, netradicinių ugdymo būdų,  drąsi ir įsipareigojusi vaikams. Pedagoginio darbo stažas daugumos pedagogų per 30 metų. Draugiškas, komunikabilus, kompetentingas kolektyvas. Derindami teorinį pasirengimą  ir praktinės veiklos įgūdžius,  pedagogai nuolat tobulina bendrakultūrinę, profesinę, bendrąją bei specialiąją kompetencijas. Pedagoginių darbuotojų pašaukimas atsispindi kasdieninėje veikloje. Ugdymo procesas grindžiamas humaniškumo idėjomis.

    Lopšelio - darželio bendruomenė yra atvira kaitai, siekia geresnės ugdymo kokybės, nusiteikusi nuolatiniam mokymuisi, naujovių paieškai ir bendradarbiavimui.
Informacija atnaujinta 2014.03.04